Cercetări filosofico-psihologice, anul IV, nr. 2, 2012


pdf_ico.png Cercetări filosofico-psihologice, anul IV, nr. 2, 2012

SUMAR / EXTRASE


STUDII ŞI CERCETĂRI
ALEXANDRU SURDU, Necesitatea şi perenitatea sistemelor filosofice
RODICA CROITORU, Activismul formal al Criticii raţiunii practice
ŞERBAN N. NICOLAU, Determinarea neconvenţională a termenilor în tratatul aristotelic De caelo
MIRCEA MARICA, Universality in Our Knowledge of the True and the Beautiful: On Proving Beauty from Kant on
GABRIEL TIRON, The Determinations of Reason in Hegel: Considerations upon the Genealogy of Reason in Hegel’s Anthropology and the Encyclopaedic Phenomenology of Spirit
HORIA PĂTRAŞCU, Agonia ca extaz: a muri din prea plinul vieţii. Emil Cioran şi experienţa metafizică a morţii
RADU NECULAU, Identitate, recunoaştere şi violenţă de masă
MONA MAMULEA, A Thought Experiment of Cross-Cultural Comparison: The Question of Rationality

TRADUCERI

Zece scrisori ale lui Hegel către Friedrich Immanuel Niethammer (traducere de Dragoş Popescu)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Bicentenar George Bariţiu, Sesiune de comunicări ştiinţifice, Bucureşti, 14 iunie 2012 (Victor Emanuel Gica)
Centenar Nicolae Steinhardt (1912–2012), Sesiune de comunicări ştiinţifice, Bucureşti, 4 iulie 2012 (Victor Emanuel Gica)
Simpozionul „Acad. Athanase Joja şi dr. Crizantema Joja. Viaţa şi opera”, Bucureşti, 8 noiembrie 2012 (Ştefan-Dominic Georgescu)

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv: ALEXANDRU SURDU, Filosofia pentadică II. Teoria Subsistenţei
DRAGOŞ POPESCU, Structura pentadică a Subsistenţei
SERGIU BĂLAN, Categoria Subsistenței în sistemul Filosofiei pentadice
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Teoria Subsistenţei. Aspecte istorice şi sistematice

NOTE DE LECTURĂ

E. Moutsopoulos, Valences de l’action, Académie d’Athènes, Centre de Recherche sur la Philosophie Grecque, 2012 (Rodica Croitoru)
Cleobulos Tsourkas, Începuturile învăţământului filosofic şi gândirii libere în Balcani. Viaţa şi opera lui Teofil Corydaleu (1563–1646), traducere din franceză şi greacă veche, note şi indexuri de Şerban N. Nicolau, Craiova, Editura Aius, 2012 (Cezar Roşu)
Vasile Dem. Zamfirescu, Nevroză balcanică, Bucureşti, Editura Trei, 2012 (Roberta Carolina Cristea)    156
Lucian Cherata, Limba rromani. Istorie. Morfologie. Structuri lexicale indo-europene, Craiova, Editura AIUS, 2012 (Adrian Rezeanu)
Sergiu Bălan, Cercetări de istorie a filosofiei, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2012 (Ovidiu G. Grama)


Publicații ale Institutului de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române