Cercetări filosofico-psihologice, anul V, nr. 2, 2013


pdf_ico.png  Cercetări filosofico-psihologice, anul V, nr. 2, 2013

S U M A R

STUDII ŞI CERCETĂRI

ALEXANDRU SURDU, Corporalitatea existenței nemijlocite
HANS LENK, The Essence of Olympic Man: Toward an Olympic Philosophy and Anthropology
TEODOR VIDAM, Elemente de gândire etică la Bertrand Russell
MIRCEA MARICA, On What Triggers the Husserlian Epoché
ȘTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Formele logicii tradiţionale şi logica lui Hegel
ROMINA SURUGIU, Istoria metafizicii ca istorie a culturilor
DRAGOȘ POPESCU, Semnificaţia Originii speciilor a lui Darwin în filosofia lui Constantin Noica
DRAGAN JAKOWLJEWITSCH, Gegenstand und Methodologie der Sozialwissenschaften (II)
ADELA MAGDALENA CIOBANU, CAMELIA POPA, Disfuncții sociale în schizofrenie
GEORGETA PREDA, ADINA ENACHE, Cunoașterea problemelor de viață ale adolescenților, direcție aplicativă a psihologiei educației

TRADUCERI
G.W.F. HEGEL, Cinci lecții despre dovezile existenței lui Dumnezeu (traducere și introducere de Dragoş Popescu)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Al XXIII-lea Congres Mondial de Filosofie, Filosofia ca investigație şi mod de viață, Atena, 4–10 august 2013 (Rodica Croitoru)
Al XI-lea Congres Internaţional al Societăţii de Studii Kantiene de Limba Franceză, Raţiunea practică: concepte şi moşteniri, Salvador da Bahía, 8–11 octombrie 2013 (Rodica Croitoru)
Conferinţa Internaţională „Dimitrie Cantemir – Educator al românilor”, Ediţia a III-a, Bucureşti, 24–26 octombrie 2013 (Victor Emanuel Gica)

NOTE DE LECTURĂ

Cleobulos Tsourkas, Începuturile învăţământului filosofic şi gândirii libere în Balcani. Viaţa şi opera lui Teofil Corydaleu (1563–1646), Editura Aius, Craiova, 2011(Niculae Sârbu-Ionescu)
Camelia Popa, Adela Magdalena Ciobanu (coord.), Tulburarea depresivă – Noi direcţii de cercetare, Vol. I, București, Editura Academiei Române, 2014 (Bogdan Danciu)

IN MEMORIAM PETRE BIELTZ

MARIUS DOBRE, Petre Bieltz – Profesorul de logică
PETRE BIELTZ, Gândirea critică şi raţionarea non-monotonică
Petre Bieltz – O ilustrare a „polivalenţei” logicii (bibliografie de Titus Lates)


Publicații ale Institutului de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române