Cercetări filosofico-psihologice, anul IX, nr. 1, 2017S U M A R