Cercetări filosofico-psihologice, anul XI, nr. 1, 2019
STUDII ȘI CERCETĂRI
DRAGOȘ POPESCU, Filosofia sistematică în era ciberneticii sau despre ontologia lui Constantin Noica
NICOLAE COJOCARU, Conceptul de înviere și reînviere în știința populară la români și în sud-estul Europei
ŞTEFAN IONESCU, Promoveazǎ Aristotel egoismul etic în Etica Nicomahică?
CHRIS OCTAVIAN IONIȚĂ, Meontologia lui Sartre – Geneza unei probleme fenomenologice
TITI PARASCHIV, VIOREL IULIAN TĂNASE, Antropologie și tehnologie
MIHAI PETRU CRAIOVAN, Calităţile psihoprofesionale fundamentale în managementul
performanței
ANA OCOLEANU, Die Gedanke der „Gebürtlichkeit” im philosophischen Denken von Alice Voinescu und Hannah Arendt
BARBARA CRĂCIUN, Evaluare şi intervenţie terapeutică în tratamentul durerii
SIMONA REGHINTOVSCHI, De la analistul-ecran la analistul-uman. Contribuția lui Sandor Ferenczi la conceptul de contratransfer


Publicații ale Institutului de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române