CONSILIUL EDITORIALRevista "Cercetări filosofico-psihologice" este editată de Institutul de Filosofie şi Psihologie al Academiei Române în colaborare cu Societatea Germano-Română de Filosofie

ISSN: 2066-7566

INDEXĂRI BDI:
ebsco-logo.png
 
* începând cu anul IV, nr. 2, 2012


Revista "Cercetări filosofico-psihologice" îşi propune să publice lucrări (sau sinteze ale acestora) elaborate în cadrul planurilor de cercetare ale departamentelor de filosofie şi psihologie ale Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române.

Prin intermediul Societăţii Germano-Române de Filosofie şi al asociaţiilor internaţionale de psihologie, revista "Cercetări filosofico-psihologice" publică studii ale specialiştilor din domeniul filosofiei şi al psihologiei, în limba română sau în limbi de circulaţie internaţională, inedite sau republicate cu acordul autorilor. Având şi un caracter instructiv-educativ, revista "Cercetări filosofico-psihologice" publică şi cercetări ale studenţilor realizate ca referate şi comunicări ştiinţifice.

Revista "Cercetări filosofico-psihologice" urmăreşte reconcilierea filosofiei cu psihologia, cu sau fără intermediul logicii, prin menţinerea firească a diferenţierilor (de obiect şi metodă), dar şi prin semnalarea zonelor de interferenţă în domeniile gândirii, creativităţii, cunoaşterii, educaţiei şi sănătăţii. Revista îşi propune să informeze cititorii în legătură cu principalele evenimente: congrese, simpozioane, conferinţe naţionale şi internaţionale, cu semnalarea publicaţiilor periodice şi cu literatura curentă de specialitate.

CONSILIUL EDITORIAL

Director: Acad. Alexandru SURDU
Redactor şef: C.S. III dr. Victor Emanuel GICA
Secretar de redacţie: C.S. gr. I dr. Bogdan DANCIU

Membri:
Prof. univ. dr. Grigore NICOLA; Prof. univ. dr. Irina HOLDEVICI;

Prof. univ. dr. Dumitru CRISTEA; Prof. univ. dr. Vasile Dem. ZAMFIRESCU;
Prof. univ. dr. Teodor VIDAM; Prof. univ. dr. Viorel Iulian TĂNASE;
Prof. univ. dr.  Margareta DINCĂ;
C.S. gr. I dr. Mona MAMULEA;
C.S. gr. I dr. Claudiu BACIU; C.S. gr. I dr. Marius DOBRE;


Redactori:
C.S. gr. I dr. Camelia POPA,
C.S. gr. II dr. Ștefan-Dominic GEORGESCU,
C.S. Ovidiu G. GRAMA


COMITETUL CONSULTATIV

Preşedinte: Prof. univ. dr., Dr. h.c. mult. Hans LENK (Karlsruhe, Germania)

Membri:

Acad. Evanghelos MOUTSOPOULOS (Atena, Grecia);
Dr. Niels ÖFFENBERGER (Köln, Germania);
Prof. univ. dr. Zissu WEINTRAUB (Ierusalim, Israel);
Prof. univ. dr. Shulamith KREITLER (Tel Aviv, Israel);
Prof. univ. dr. Thomas David OAKLAND (Gainsville, Florida, SUA);
Prof. univ. dr. Michael J. STEVENS (Normal, Illinois, SUA);
Prof. univ. dr. Nicolae GEORGESCU.


Publicații ale Institutului de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române